9-11 czerwca 2022, Wrocław, Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum

XXXIII Konferencja „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” z IV Polskim Kongresem „Pokonać sepsę”


Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum
Plac Konstytucji 3 Maja 3
50-083 Wrocław

9-11 czerwca 2022

ORGANIZATOR

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „POKONAĆ SEPSĘ”

WSPÓŁORGANIZATOR

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycny
ul. Powstańców Śl. 95, 53-332 Wrocław
Tel.: tel.: +48 71 780 90 52
Faks: +48 71 780 90 54
E-mail: fundacja@fundacjanauki.pl